New Zealand, Oceania Map

February Sunrise Time and Sunset Time Calendar for New Zealand, Oceania

(February has 28 days for the year 2018)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Sunrise: 6:27 AM
Sunset: 8:47 PM
2
Sunrise: 6:29 AM
Sunset: 8:46 PM
3
Sunrise: 6:30 AM
Sunset: 8:45 PM
4
Sunrise: 6:31 AM
Sunset: 8:43 PM
5
Sunrise: 6:33 AM
Sunset: 8:42 PM
6
Sunrise: 6:34 AM
Sunset: 8:41 PM
7
Sunrise: 6:35 AM
Sunset: 8:40 PM
8
Sunrise: 6:37 AM
Sunset: 8:39 PM
9
Sunrise: 6:38 AM
Sunset: 8:37 PM
10
Sunrise: 6:39 AM
Sunset: 8:36 PM
11
Sunrise: 6:40 AM
Sunset: 8:35 PM
12
Sunrise: 6:42 AM
Sunset: 8:34 PM
13
Sunrise: 6:43 AM
Sunset: 8:32 PM
14
Sunrise: 6:44 AM
Sunset: 8:31 PM
15
Sunrise: 6:46 AM
Sunset: 8:30 PM
16
Sunrise: 6:47 AM
Sunset: 8:28 PM
17
Sunrise: 6:48 AM
Sunset: 8:27 PM
18
Sunrise: 6:50 AM
Sunset: 8:25 PM
19
Sunrise: 6:51 AM
Sunset: 8:24 PM
20
Sunrise: 6:52 AM
Sunset: 8:22 PM
21
Sunrise: 6:53 AM
Sunset: 8:21 PM
22
Sunrise: 6:55 AM
Sunset: 8:19 PM
23
Sunrise: 6:56 AM
Sunset: 8:18 PM
24
Sunrise: 6:57 AM
Sunset: 8:16 PM
25
Sunrise: 6:58 AM
Sunset: 8:15 PM
26
Sunrise: 7:00 AM
Sunset: 8:13 PM
27
Sunrise: 7:01 AM
Sunset: 8:12 PM
28
Sunrise: 7:02 AM
Sunset: 8:10 PM

Sunset Pictures of New Zealand (Click to Purchase)