Sazombuela, Lunda Norte, Angola Sunset Time and Sunrise Times

Current Local Time: 5:11am WAT
January 18, 2022
Sunrise
5:35 AM
Sunset
6:06 PM

Sazombuela, Lunda Norte Additional Information

Sazombuela, Lunda Norte Map

January Sunrise Time and Sunset Time Calendar for Sazombuela, Lunda Norte

(January has 31 days for the year 2022)

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Sunrise: 5:27 AM
Sunset: 6:01 PM
2
Sunrise: 5:27 AM
Sunset: 6:01 PM
3
Sunrise: 5:28 AM
Sunset: 6:02 PM
4
Sunrise: 5:28 AM
Sunset: 6:02 PM
5
Sunrise: 5:29 AM
Sunset: 6:02 PM
6
Sunrise: 5:29 AM
Sunset: 6:03 PM
7
Sunrise: 5:30 AM
Sunset: 6:03 PM
8
Sunrise: 5:30 AM
Sunset: 6:03 PM
9
Sunrise: 5:31 AM
Sunset: 6:04 PM
10
Sunrise: 5:32 AM
Sunset: 6:04 PM
11
Sunrise: 5:32 AM
Sunset: 6:04 PM
12
Sunrise: 5:32 AM
Sunset: 6:04 PM
13
Sunrise: 5:33 AM
Sunset: 6:05 PM
14
Sunrise: 5:33 AM
Sunset: 6:05 PM
15
Sunrise: 5:34 AM
Sunset: 6:05 PM
16
Sunrise: 5:34 AM
Sunset: 6:05 PM
17
Sunrise: 5:35 AM
Sunset: 6:06 PM
18
Sunrise: 5:35 AM
Sunset: 6:06 PM
19
Sunrise: 5:36 AM
Sunset: 6:06 PM
20
Sunrise: 5:36 AM
Sunset: 6:06 PM
21
Sunrise: 5:37 AM
Sunset: 6:06 PM
22
Sunrise: 5:37 AM
Sunset: 6:06 PM
23
Sunrise: 5:37 AM
Sunset: 6:07 PM
24
Sunrise: 5:38 AM
Sunset: 6:07 PM
25
Sunrise: 5:38 AM
Sunset: 6:07 PM
26
Sunrise: 5:39 AM
Sunset: 6:07 PM
27
Sunrise: 5:39 AM
Sunset: 6:07 PM
28
Sunrise: 5:39 AM
Sunset: 6:07 PM
29
Sunrise: 5:40 AM
Sunset: 6:07 PM
30
Sunrise: 5:40 AM
Sunset: 6:07 PM
31
Sunrise: 5:40 AM
Sunset: 6:07 PM

Sunset Pictures of Sazombuela (Click to Purchase)